Superračunalništvo (Supercomputing)

Seminar: Uvod v fiziko plazme, fuzijo, fuzijske reaktorje. Simulacija plazme v fuzijskih reaktorjih. PIC kode na HPC (inštaliranje, submitanje job-ov in delo s PIC kodo)

by Ivona Vasileska (Faculty Of Mechanical Engineering, University of Ljubljana), Dr Pavel Tomšič (Faculty Of Mechanical Engineering, University of Ljubljana)

Europe/Ljubljana
https://uni-lj-si.zoom.us/j/96099335782?pwd=ZmNjdWVtQjRmc2swK1FabWxEZnI2Zz09 (Zoom)

https://uni-lj-si.zoom.us/j/96099335782?pwd=ZmNjdWVtQjRmc2swK1FabWxEZnI2Zz09

Zoom

Description

SLO: Tema seminarja bo uvod v fiziko plazme, fuzijo in fuzijske reaktorje ter matematične modele opisa plazme. Na tem seminarju bodo kot glavno orodje za opis plazme uporabljene kinetične kode – delci v celici (PIC). Predstavljeno bo tudi, kako jih uporabljati na HPC.

Analiza plazme v fuzijskih reaktorjih je ena najpomembnejših tem v fuziji. Obstajata dva modela za analizo plazme: prvi je kinetični, drugi pa tekočinski. Na tem seminarju bo predstavljen predvsem kinetični model. Glavna orodja za kinetično modeliranje so kode delcev v celicah (PIC). Zaradi njihove zapletenosti je treba uporabiti HPC. PIC so kode, ki simulirajo resnično plazmo in lahko pridobijo realne parametre plazme, ki se bodo v prihodnosti uporabljali pri drugih analizah. Na tem seminarju bo najprej predstavljen uvod v fiziko plazme in fuzijo, nato pa bodo prikazani različni algoritmi kod PIC. Na koncu bo razložena uporaba HPC s PIC kodami, kako simulirati plazmo in kako pridobiti te plazemske profile in parametre. Glavni namen seminarja je demonstracija, kako HPC pomaga pri simulacijah kompleksne plazme.

 
ENG: The topic of this seminar will be an introduction to plasma physics, fusion and fusion reactors and mathematical models of plasma description. In this seminar as a main tool for plasma description are kinetic Particles In Cell codes that will be presented and demonstrated how to use them in HPC.

Plasma analysis in fusion reactors is one of the most important topics in fusion. There are two models for plasma analysis: the first is kinetic and the second is fluid. Only the kinetic model will be presented at this seminar. The main tools for a kinetic modelling are Particle in Cell (PIC) codes. Due to their computational complexity HPC must be used. PICs are codes that simulate real plasmas and can obtain real plasma parameters that will be used in other analyzes in the future. In this seminar, first an introduction to plasma physics and fusion will be presented and then a different algorithms of PIC codes will be shown. At the end the usage of HPC with PIC codes, how to simulate plasma and how to obtain these plasma profiles and parameters will be explained. The main purpose is how HPC helps in simulations of complex plasma.

Organizator/Organizer

SLO: Seminar je dogodek EuroHPC. Organizira ga laboratorij LECAD na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.

ENG: This Seminar is an EuroHPC event. It is organized by LECAD laboratory at Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia.


Udeleženci/Attendees

SLO: Seminar je namenjen predvsem za študente in raziskovalce.
 
ENG: The seminar is intended primarily for students and researchers.
 

Predavatelj/About the author

SLO: Ivona Vasileska je doktorski študent jedrske tehnike. Njeno raziskovalno področje je analiza kinetičnih in fluidnih modelov plazme v različnih fuzijskih rektorjih. Na tej temi Ivona dela več kot 4 leta in ima 12 znanstvenih člankov. V raziskovalnem delu ima bogate izkušnje z uporabo HPC in trenutno dela na projektu PRACE.

 
ENG: Ivona Vasileska is a doctoral student in the field of nuclear engineering. Her research area is analysis with kinetic and fluid plasma models of different fusion rectors. Ivona has been working on this topic for more than 4 years and has more than 12 scientific articles. She is experienced in using HPC and is currently working on PRACE projects.

Povezava do dogodka/Link to the event

Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96099335782?pwd=ZmNjdWVtQjRmc2swK1FabWxEZnI2Zz09
 


Projekt EuroCC je financiran s sredstvi Skupnega podjetja za visoko zmogljivo računalništvo (EuroHPC JU) v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 951732. EuroHPC JU je prejelo finančno podporo iz EU programa Obzorje 2020 ter Nemčije, Bolgarije, Avstrije, Hrvaške, Cipra, Češke , Danske, Estonije, Finske, Grčije, Madžarske, Irske, Italije, Litve, Latvije, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Španije, Švedske, Združenega kraljestva, Francije, Nizozemske, Belgije, Luksemburga, Slovaške, Norveške, Švice, Turčije, Republike Severne Makedonije, Islandije in Črne gore.