February 11, 2021
Zoom
Europe/Ljubljana timezone

Registration

Paralelni razveji in omeji algoritem v C z uporabo MPI