Seminar: Open source programs for FVM and FEM running on HPC

Europe/Ljubljana
Description

SLO: Uporaba odprtokodnih rešitev za simulacije v tekočinah in trdninah na HPC sistemu. Za simulacije v tekočinah bo prikazana uporabo OpenFOAM paketa, za simulacije v trdninah bo prikazana uporaba Fenics-Dolfin projekta.

ENG: Use of open source solutions for simulations in fluids and solids on the HPC system. For simulations in fluids the use of the OpenFOAM package is shown, for simulations in solids the use of the Fenics Dolfin project is shown.


Organizator/ Organizer

Fakulteta za strojništvo Ostalo LogotipLeCAD


Predavatelji


Posnetek seminarja


Registration
Registration
    • Open source programs for FVM and FEM running on HPC
      Convener: Aleksander Grm (University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering)