Prva seja Sveta Slovenske skupnosti odprte znanosti

Europe/Ljubljana
Sejna soba P23/24 (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije)

Sejna soba P23/24

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Description

Spoštovani člani Slovenske skupnosti odprte znanosti,

od ustanovitve Slovenske skupnosti odprte znanosti je nadaljnji korak prvi sestanek Sveta SSOZ, ki ga načrtujemo 5. aprila 2023 ob 11. uri v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije v Ljubljani. Dogodek bo potekal predvidoma 2–3 ure. Na sestanku bomo med drugim spregovorili tudi o predlogu pravil, ki določajo delovanje SSOZ, in o predlogih stalnih in občasnih strokovnih teles skupnosti, ki bodo usmerjala in obravnavala strokovna vprašanja na področju odprte znanosti v Sloveniji.

Vljudno prosimo, da se na sejo prijavite preko spodnjega obrazca.

V primeru, da bo prisoten vaš namestnik, prosimo izpolnite pooblastilo in ga posredujte na info@odprtaznanost.si ali ga predložite na samem sestanku.

 


Program:

1.           Pušnik M.: Predstavitev projektne prijave »Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji (akronim SPOZNAJ) – javni razpis »Prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij (JRO) in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti«

2.           Bogataj Jančič M.: ERA, Ukrep 2: Zakonodajni in regulativni okvir EU o avtorskih pravicah in podatkih, ki bo primeren za področje raziskav (predstavitev)

3.           Sterle P.: Akcijski načrt za odprto znanost za izvedbo Ukrepa 6.2: Odprta znanost Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (predstavitev)

Odmor

4.           Legat D.: Predstavitev Slovenske skupnosti odprte znanosti

5.           Razprava o organiziranosti in upravljanju SSOZ

6.           Razno


 

Registration
Obrazec za prijavo na prvi sestanek Sveta Slovenske skupnosti odprte znanosti
The agenda of this meeting is empty