Seminar: Extensible Compiler to the Rescue - From a High-Level Language to a Heterogeneous System

Europe/Ljubljana
Zoom

Zoom

https://uni-lj-si.zoom.us/j/93221668464
Description

ENG: Nowadays, heterogeneity has emerged as one of the key development points for achieving the so-called exascale domain in high-performance computing. This need is mainly driven by the amount of aggregated data that needs to be processed, mostly due to the Big Data paradigm and Brain-Inspired Computing. Unlike fully customized accelerators, customizable accelerators in heterogeneous systems offer a balance between performance and energy efficiency, as well as the ability to adapt to more than one application domain. However, current programming models are typically based on the imperative programming paradigm, which inefficiently exploits heterogeneity and parallelism.
This talk presents an alternative approach to programming heterogeneous systems by introducing a model that allows the programmer to express what is being computed, rather than how the computation is executed. To deliver such a model, the use of Domain-specific languages for expressing computations and optimizations is proposed, namely RISE for the expression of computation, and ELEVATE for the expression of optimization strategies. As a concrete showcase, the use of the proposed languages and the paired compiler (Shine) is demonstrated on the GAP8 heterogeneous platform.

SLO: Heterogeni sistemi so postali eni od ključnih načinov za doseganje tako imenovanega “exascale” visokozmogljivega računalništva. Potreba po takih zmogljivosti je predvsem posledica velikih količin agregiranih podatkov, ki jih je treba obdelati v aplikacijah za podatkovno rudarjenje, strojno učenje, itd. Za razliko od namenskih pospeševalnikov, prilagodljivi pospeševalniki ponujajo ravnovesje med zmogljivostjo in energetsko učinkovitostjo ter sposobnostjo prilagajanja več kot enemu aplikacijskemu področju. Predavanje predstavlja alternativni pristop k programiranju heterogenih sistemov, ki vključujejo prilagodljive pospeševalnike. Predstavljen bo model, ki programerju omogoča, da izrazi, kaj se računa, namesto, kako izvesti računanje. Za pripravo takšnega modela je predlagana uporaba domensko-specifičnih jezikov, in sicer RISE za izražanje računanja in ELEVATE za izražanje strategij optimizacije.


Organizator/ Organizer

  


Predavatelji

Ime:

Dr. Branimir Pervan

Opis:

Dr. Branimir Pervan je podoktorski raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Zagrebu (UniZG FER). Njegova raziskovalna področja zajemajo paralelno procesiranje, heterogene računalniške sisteme in visoko-zmogljivo računalništvo. Posebej ga zanimajo programiranje heterogenih sistemov, vključno z uporabo jezikov specifičnih za določeno področje in funkcionalno programiranje, s končnim ciljem povečanja zmogljivosti in energetske učinkovitosti. Prav tako ga zanimajo vgrajeni računalniški sistemi, z vidika razvoja sistemov in programske opreme za vgrajene sisteme.

E-naslov:

branimir.pervan@fer.hr

 


Registration
Registration
Contact