Dan odprte znanosti 2023

Europe/Ljubljana
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Pot za Brdom 4 1000 Ljubljana Slovenia
Description

Dan2 odprte znanosti 2023 – Odpiramo vrata prihodnosti znanosti z nacionalnim tripartitnim dogodkom EOSC!

Po mednarodno priznanem uspehu preteklega »Dneva odprte znanosti« se z letošnjo konferenco še bolj poglobljeno posvečamo odprtim izzivom. Z nedavnim sprejetjem nove področne zakonodaje (Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ZZrID) in letošnjim sprejetjem Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti ter Akcijskega načrta za odprto znanost v okviru Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30) slovenski raziskovalni prostor čedalje bolj sovpada s pričakovano podobo skupnega Evropskega raziskovalnega prostora (ERA). 

Letošnji tripartitni dogodek Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC) bo osvetlil prihodnost EOSC-a, spremembe vrednotenja znanosti ter avtorske pravice v luči odprte znanosti. Posebno pozornost bomo namenili rešitvam na področju nacionalne infrastrukture za odprto znanost. Obeta se dvodnevni dogodek z obsežnim programom, ki bo vključeval tudi primere dobrih praks v okviru EOSC-a in odprte znanosti, ter prvi nacionalni dogodek občanske znanosti.

Dan2 odprte znanosti 2023 bo ponovno združil ključne akterje s področja odprte znanosti in inovacij na evropski in nacionalni ravni, znanstvenike, raziskovalce ter ponudnike storitev. Skupaj in v dialogu bomo oblikovali slovenski raziskovalni prostor po meri znanstveno-raziskovalne skupnosti. V sklopu konference bo potekala tudi najava vseslovenskega hackathona, katerega namen bo združevanje dveh prepletenih področij, to sta odprta znanost in superračunalništvo.

Dan2 odprte znanost 2023, nacionalni tripartitni EOSC dogodek, bo potekal 14. in 15. novembra v  hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana (Mons) v okviru Arnesove konference »Mreža znanja«.

Na dogodek, ki bo organiziran v sklopu Arnesove letne konference Mreža znanja 2023, se je potrebno prijaviti

Spremljali boste lahko tudi prek video prenosov v živo: 

Program:

 

Torek, 14. november 2023

Video prenos v živo

9.00–9.30

Registracija

9.30–9.50

Pozdravni govori: Uvod v EOSC tripartitni dogodek

dr. Igor Papič (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, minister)

dr. Aleš Bošnjak (Institut informacijskih znanosti – IZUM, direktor)

mag. Marko Bonač (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – ARNES, direktor)

9.50–10.15

Javier Lopez Albacete (Evropska komisija, Generalni direktorat za raziskave in inovacije, Odprta znanost in raziskovalne infrastrukture)

10.15–10.40

Karel Luyben (Združenje Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC A))

10.40–11.00

mag. Dunja Legat (Univerzitetna knjižnica Maribor, ravnateljica): Načrti Slovenske skupnosti odprte znanosti

11.00–11.30

Odmor za kavo

11.30–13.30

Spremembe vrednotenja znanosti

11.30–13.30

Okrogla miza: Spremembe vrednotenja znanosti v luči odprte znanosti in Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC)

dr. Špela Stres (Javna agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije – ARIS, v. d. direktorja)

dr. Tomaž Boh (Direktorat za znanost in inovacije, v. d. generalnega direktorja)

prof. dr. Boštjan Zalar (Institut “Jožef Stefan”, direktor)

prof. dr. Boštjan Markoli (Univerza v Ljubljani, prorektor za internacionalizacijo in kakovost)

prof. dr. Dean Korošak (Univerza v Mariboru, prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost)

doc. dr. Sebastian Dahle (Mlada akademija, EURODOC, predsednik)

mag. Miro Pušnik – moderator (Centralno tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani – CTK, direktor)

13.30–14.30

Odmor za kosilo

14.30–15-00

dr. Maja Bogataj Jančič (Inštitut za intelektualno lastnino, vodja): Avtorske pravice in okvir odprtih podatkov za odprto znanost

15.00–17.00

Nacionalna infrastruktura za odprto znanost

15.00–15.30

Mihael Dimec, Marko Drobnjak (ARNES): Arnesova infrastruktura za odprto znanost

15.30–16.45

Okrogla miza: E-infrastruktura, digitalizacija in načela odprte znanosti

dr. Jana Kolar (European Strategy Forum on Research Infrastructures, predsednica)

dr. Ivan Marić (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar – SRCE, direktor, EOSC Steering Board)

prof. dr. Zoran Ren (Upravni odbor Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije – ARIS, predsednik)

prof. dr. Andrej Filipčič (Institut “Jožef Stefan”)

mag. Irena Vipavc Brvar (Arhiv družboslovnih podatkov – ADP, vodja področja)

dr. Milan Ojsteršek (Univerza v Mariboru, FERI, Laboratorij za heterogeno procesiranje, vodja)

dr. Matej Praprotnik (dobitnik ERC projekta, Kemijski inštitut in Fakulteta za matematiko in fiziko UL)

Peter Sterle – moderator (Direktorat za znanost in inovacije)

16.45–17.00

Odmor za kavo

17.00–18.00

Napoved hackathona: Odprti podatki, odprta znanost in superračunalništvo

Marko Drobnjak (ARNES): Informacije o hackathonu

Damjan Harisch (ARNES): Od podatkov do rezultatov s pomočjo superračunalnika

dr. Slavko Žitnik (Univerza v Ljubljani, FRI): Je slovenščina “premajhna” za velike jezikovne modele (LLM)?

Steve Fadden, Ph.D. (Google, UC Berkeley): Hacking Design and Data: The Secret to a Sustainable User Experience*

18.00–20.00

Družabno srečanje

 

Sreda, 15. november 2023 – Dve dvorani in vzporedni sekciji

9.00–11.00

EOSC zgodbe o uspehu

Koordinacija: mag. Dunja Legat (Univerzitetna knjižnica Maribor, ravnateljica)

Video prenos v živo

9.00–11.00

Prvi nacionalni dogodek – Občanska znanost

Koordinacija: mag. Miro Pušnik (Centralno tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani – CTK, direktor) – dopoldanski in popoldanski del

Video prenos v živo

9.00–9.30

prof. dr. Matija Strlič (Univerza v Ljubljani, FKKT, Laboratorij za dediščinsko znanost): E-RIHS: Odprti podatki za modeliranje dediščinskih zbirk

9.00–9.30

Pozdravni govori:

dr. Tomaž Boh (Direktorat za znanost in inovacije, v. d. generalnega direktorja)

mag. Miro Pušnik (Centralno tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani – CTK, direktor)

 

9.30–10.00

dr. Tomaž Erjavec (Institut “Jožef Stefan”): Slovenščina in raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije CLARIN.SI

9.30–10.30

Plenarno predavanje Margaret Gold (Univerza v Leidnu, Laboratorij za občansko znanost, koordinatorica)*: Občanska znanost in odprta znanost/Štirje valovi občanske znanosti*

10.00–10.30

prof. dr. Dean Korošak (Univerza v Mariboru, prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost): BRiUM in univerzitetna avtonomija v digitalnem prehodu

10.30–11.00

dr. Lucija Ažman Momirski, dr. Sanela Pansinger (ERA postdoktorska raziskovalka, Univerza v Ljubljani, FA): Vključevanje občanske znanosti v urbanistično načrtovanje*

10.30–11.00

mag. Irena Vipavc Brvar (Arhiv družboslovnih podatkov, EOSC Future):
Podnebno nevtralna in pametna mesta: povezovanje podatkov o ljudeh in njihovem fizičnem okolju

11.00–11.30

Odmor za kavo

11.30–13.30

Delo z odprtimi podatki

Koordinacija mag. Irena Vipavc Brvar (Arhiv družboslovnih podatkov)

Video prenos v živo

11.30–11.45

dr. Daniel Doerler (BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences, Institute of Zoology): Spremembe v ECSA/ACSC 2024*

11.30–12.00

dr. Marko Petek (Nacionalni inštitut za biologijo): Sistem za upravljanje z raziskovalnimi podatki pISA-tree

11.45–12.00

dr. Zarja Muršič (ambasadorka odprte znanosti): Zakaj je občanska znanost pomembna?

12.00–12.30

dr. Ana Slavec (Univerza na Primorskem, FAMNIT, Innorenew): Podatkovno skrbništvo in ravnanje z raziskovalnimi podatki – izkušnje InnoRenew CoE

12.00–13.30

Občanska znanost in primeri dobrih praks:

  • Slovar sopomenk sodobne slovenščine
  • Univerza za tretje življenjsko obdobje
  • Elektronska zbirka Pisma

12.30–13.00

dr. Ela Šegina, dr. Jasna Šinigoj (Geološki zavod Slovenije): Upravljanje z velikimi podatki: centralizacija senzorske mreže

13.00–13.30

 

13.30–14.30

Zaključek in kosilo

Kosilo

  

14.30–15.30

Občanska znanost in primeri dobrih praks:

  • CianoSLO
  • Prostorož
  • Dinaricum – Seznam povoženih živali 

 

 

* Predavanje v angleškem jeziku.

Programski odbor: 
Maja Bogataj Jančič (IPI), Maja Dolinar (Mlada akademija), Jerneja Fridl (KOsRIS), Mateja Jemec Tomazin (KOsRIS), Iza Jugovec (UM), Mojca Kotar (UL), Simon Krek (IJS), Klavdija Kutnar (RKRS), Tadej Mauhar (ARIS), Tit Neubauer (MVZI), Milan Ojsteršek (UM FERI), Maja Peharc (MVZI), Barbara Pipan (KIS), Miro Pušnik (CTK UL), Ivan Skubic (MVZI), Ana Slavec (UP, InnoRenew CoE), Peter Sterle (MVZI), Luka Šušteršič (IJS), Irena Vipavc Brvar (ADP), Gita Zadnikar (MVZI).

Organizacijski odbor: 
Marko Drobnjak (Arnes), Damjan Harisch (Arnes), Brina Klemenčič (UM UKM), Dunja Legat (UM UKM), Urša Vodopivec (Arnes).