Delavnica: Vzporednost opravil kot univerzalni koncept

Europe/Ljubljana
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana
Janez Križaj, Janez Perš
Description

Kratek opis: Interaktivna delavnica je zasnovana za splošno publiko brez programerskega predznanja, z zanimanjem za uporabo superračunalnikov, kjer bodo skozi vsakodnevne primere raziskani koncepti paralelizacije, sočasnosti in sinhronizacije.

Podrobnejši opis: Interaktivna delavnica je namenjena splošni publiki, ki jo zanima uporaba zmogljivih računalnikov ali superračunalnikov, vendar pa nima programerskega predznanja. Skozi primere iz vsakdanjega življenja bomo ilustrirali, kako ljudje že intuitivno, v vsakdanjem življenju uporabljajo koncepte, kot so paralelizacija, sočasnost, razgradnja nalog in podatkov, sinhronizacija in skalabilnost. Na ta način bodo udeleženci iz različnih področij lahko presodili, ali so njihovi računski in analitični problemi primerni za reševanje s pomočjo superračunalnika ali drugih vzporednih arhitektur. Opisali bomo vlogo paralelizacije pri učinkoviti rabi sodobnih računalnikov in superračunalnikov. Udeleženci bodo imeli priložnost, da ob pomoči organizatorjev delavnice rešujejo naloge iz vsakdanjega življenja in jih povežejo s prikazanimi koncepti.

Zahtevnost: Osnovna

Jezik: Glede na prijave

Priporočeno predhodno znanje: Ni zahtevano

Ciljna publika: Raziskovalci, študenti, dijaki, profesorji (univerzitetni in srednješolski)

Trajanje: 16. 11. 2023, od 14:30 do 17:30 

Lokacija: Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana

Omejeno število prostih mest. Obvezne predhodne prijave

Delavnica bo izvedena v okviru dogodka "Dan slovenskega superračunalniškega omrežja" pod okriljem projekta EuroCC 2 in Arnesove konference "Mreža znanja". Za udeležbo na dopoldanskem delu se je potrebno prijaviti.

Na izobraževanju pridobljena znanja:

• Razumevanje osnov paralelizacije: Udeleženci bodo pridobili temeljno
razumevanje osnovnih konceptov paralelizacije, kot so sočasnost, razgradnja nalog in podatkov, sinhronizacija in skalabilnost. To jim bo omogočilo boljše razumevanje, kako se ti koncepti uporabljajo in optimizirajo v praksi.


• Praktična uporaba konceptov paralelizacije: Udeleženci bodo pridobili
praktične veščine za delo s paralelnimi računalniškimi sistemi. To vključuje
sposobnost identificiranja možnosti za paralelizacijo, uporabo ustreznih orodij in tehnik ter merjenje in analiziranje učinkovitosti paraleliziranih sistemov.


• Uporaba primerov iz vsakdanjega življenja za razumevanje paralelizacije: S
pomočjo primerov iz vsakdanjega življenja bodo udeleženci bolje razumeli,
kako se koncepti paralelizacije uporabljajo v realnem svetu in kako lahko
izboljšajo učinkovitost računalniških sistemov.


• Vzpostavitev osnove za nadaljnje učenje in raziskovanje: Udeleženci bodo
pridobili osnovo za nadaljnje učenje in raziskovanje paralelizacije. Sposobni
bodo razumeti in slediti naprednim konceptom in tehnikam, preučevati
najnovejše raziskave na tem področju in raziskati, kako lahko ta znanja
uporabijo v svojih osebnih in poklicnih projektih.

Organizator:

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Ljubljani

Predavatelji:

izr. prof. dr. Janez Perš
Janez Perš je izredni profesor na Fakulteti za elektrotehiko Univerze v Ljubljani. Njegova področja raziskovanja so računalniški, strojni in robotski vid, vzporedni in porazdeljeni sistemi ter analiza človeškega gibanja. Je nosilec predmetov Vgradni sistemi, Računalniški vid, Slikovne tehnologije ter Komunikacije v avtomatiki.                                                         

E-naslov: janez.pers@fe.uni-lj.si

as. dr. Janez Križaj
Janez Križaj je raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegova področja raziskovanja so globoko učenje, računalniški vid, biometrija, razpoznavanje obrazov, razpoznavanje vzorcev in obdelava slik.
E-naslov: janez.krizaj@fe.uni-lj.si


Organized by

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani

Registration
Participants
Surveys
Anketa
Support
  • Otvoritev delavnice, preizkus delovanja virtualnih povezav
  • Uvod v vzporednost opravil v računalnikih in izven njih
  • Odmor
  • Ilustracija konceptov vzporednosti na primerih realnega sveta
  • Interaktivno reševanje nalog: vzporednost v realnem svetu
  • Odmor
  • Interaktivno reševanje nalog: vzporednost v matematičnih problemih in algoritmih
  • Vprašanja publike in diskusija s predavateljema