Delavnica: Uvod v R in OpenCL

Europe/Ljubljana
MS Teams

MS Teams

Štefan Kohek
Description

Kratek opis: Na tem tečaju se bomo v prvem delu delavnice seznanili z osnovami programskega jezika R. Nato se bomo osredotočili predvsem na vidike hitrosti izvajanja programske kode pri obdelavi večjih količin podatkov. Nadaljevali bomo z osnovnimi konstrukti aplikacijskega programskega vmesnika OpenCL in nato implementirali algoritme za grafične procesne enote, ki jih bomo poganjali iz programskega jezika R..

Podrobnejši opis: Programski jezik R se pogosto uporablja pri naprednejši obdelavi podatkov, saj omogoča interaktivno izvedbo preko ukazne vrstice in enostaven dostop do številnih algoritmov strojnega učenja, gručenja, statistične analize itd. Pri obdelavi večjih količin podatkov z lastnimi algoritmi uporaba centralnih procesnih enot več ne zadostuje, zato je potrebno uporabiti grafične procesne enote, s katerimi je možno doseči tudi stokrat hitrejše izvajanje algoritmov. OpenCL je eden izmed aplikacijskih programskih vmesnikov, ki omogočajo neposreden dostop do grafičnih procesnih enot. Na tem tečaju se bomo v prvem delu delavnice seznanili z osnovami programskega jezika R, pri čemer se bomo osredotočili predvsem na vidike hitrosti izvajanja kode v programskem jeziku R pri obdelavi večjih količin podatkov. Nato bomo v naslednjem delu delavnice spoznali osnovne konstrukte vmesnika OpenCL in implementirali algoritme za grafične procesne enote, ki jih bomo izvajali iz programskega jezika R.

Zahtevnost: Osnovna

Jezik: Slovenski

Priporočeno predhodno znanje: Osnove programiranja

Ciljna publika: Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjajo z naprednejšo obdelavo večje količine podatkov: raziskovalci, inženirji, študenti

Trajanje: 15. 12. 2023, od 13:00 do 17:00 

Lokacija: Virtualna (MS Teams)

Potek izobraževanja: Izobraževanje poteka oddaljeno preko orodja MS Teams. Udeleženci bodo delali na lastnih računalnikih. Za učinkovitejšo izvedbo delavnice si naj udeleženci predhodno namestijo programski paket RStudio (https://posit.co/download/rstudio-desktop/) in preverijo, ali imajo nameščene gonilnike grafične procesne enote (OpenCL). Zaželena je uporaba operacijskega sistema Linux, možno pa bo uporabljati tudi operacijski sistem Windows.

Na delavnici bomo najprej skupaj namestili ustrezna orodja in odpravili težave pri namestitvi. Nato bomo pričeli s praktičnim delom izvedbe v obliki predavanj in razlage skozi praktične primere. Najprej si bomo pogledali osnovne koncepte programskega jezika R, nato bomo na primerih preverili hitrost delovanja izračunov. Nadaljevali bomo z razlago osnovnih konceptov OpenCL in njegovo uporabo z programskim jezikom R. Nato bomo na primerih implementirali algoritme in jih izvedli na grafičnih procesnih enotah.

Na izobraževanju pridobljena znanja:

• Osnove programskega jezika R
• Osnovna obdelava, analiza in pregledovanje podatkov ter nalaganje podatkov iz datotek
• Nameščanje novih funkcionalnosti v programski paket R in njihova uporaba
• Osnovni koncepti OpenCL
• Uporaba OpenCL v programskem jeziku R

Organizator:

Predavatelji:

Štefan Kohek
Štefan Kohek je docent na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Mariboru (UM FERI). Je član laboratorija za geoprostorsko modeliranje, multimedijo in umetno inteligenco (https://gemma.feri.um.si/). Ukvarja se s problematiko obdelave podatkov daljinskega zaznavanja in uporabo grafičnih procesnih enot za obdelavo večjih količin podatkov.

E-naslov: stefan.kohek@um.si


Organized by

Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani

Registration
Participants
Surveys
Anketa
Support
    • UVOD - Otvoritev delavnice, nameščanje programske opreme pri sodelujočih, preizkus delovanja.
    • PREGLED PROGRAMSKEGA JEZIKA R IN OKOLJA R STUDIO - Osnovna obdelava, analiza in pregledovanje podatkov; merjenje časa izvajanja kode in identifikacija počasne kode; nameščanje paketov, primer za paket OpenCL za R.
    • ODMOR
    • OSNOVE OPEN CL IN UPORABA V PROGRAMSKEM JEZIKU R - Osnove programskega vmesnika OpenCL in vzporedne obdelave podatkov, uporaba OpenCL na praktičnih primerih s programskim jezikom R.
    • DISKUSIJA IN IZPOLNJEVANJE ANKET