Belle II International Masterclasses 2019

Europe/Ljubljana
II. gimnazija Maribor

II. gimnazija Maribor

Trg Miloša Zidanška 1
Description
»International Masterclasses« iz fizike osnovnih delcev nudijo gimnazijcem enkratno priložnost, da se sami spoznajo s svetom kvarkov in leptonov, tako da izvedejo meritve na resničnih podatkih, zajetih v CERNu in v drugih raziskovalnih centrih po svetu, da se srečajo s pravimi raziskovalci in se povežejo s svojimi vrstniki – dijaki iz drugih držav in z njimi pregledajo rezultate in izmenjajo mnenja. Dijaki bodo na enodnevnem dogodku s predavanji in delavnico, kjer bodo uporabljali podatke iz poskusa Belle z Japonske ( http://belle2.jp ), spoznavali osnovne delce in sile, ki delujejo med njimi. Dopoldne bomo raziskovalci z Inštituta Jožef Stefan v Ljubljani, Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru predstavili fiziko osnovnih delcev in detektorje, ki jih uporabljamo pri naših raziskavah. Pred kosilom si bomo med virtualnim sprehodom ogledali notranjost detektorja Belle II. Med skupnim kosilom bo obilo priložnosti za pogovor z raziskovalci. Na popoldanski delavnici pa se bodo dijaki sami lotili analize podatkov, ki so bili zajeti s poskusom Belle na trkalniku KEKB, v inštitutu KEK v Cukubi na Japonskem. Po končanem delu se bomo povezali z drugimi šolami in kontrolno sobo eksperimenta Belle II na Japonskem v video konferenco. Na konferenci bodo dijaki predstavili svoje rezultate in se pogovorili o delu na poskusu Belle II.

Nekaj utrinkov z dogodka:
https://www.druga.si/utrinki/2018/delavnica-fizika-osnovnih-delcev/1683/
vabilo
  • 9:00 AM 9:15 AM
   Uvod 15m
   Speaker: Dr Rok Pestotnik (Jozef Stefan Institute)
   Slides
  • 9:15 AM 10:00 AM
   Fizika osnovnih delcev 45m
   Speaker: Bostjan Golob
   Slides
  • 10:00 AM 10:15 AM
   Odmor 15m
  • 10:15 AM 11:00 AM
   Eksperimentalne metode v fiziki osnovnih delcev 45m
   Speaker: Samo Korpar
   Slides
  • 11:00 AM 11:30 AM
   Virtualni sprehod 30m
   Speaker: Luka Šantelj
   Slides
  • 11:30 AM 12:15 PM
   Uvod v analizo podatkov 45m
   Speaker: Marko Bracko (J. Stefan Institute, F9)
   Slides
  • 12:15 PM 1:00 PM
   Kosilo in pogovor z raziskovalci 45m
  • 1:00 PM 3:45 PM
   Delavnica - analiza podatkov 2h 45m
   Speaker: Dr Rok Pestotnik (Jozef Stefan Institute)
   Slides
  • 3:45 PM 4:00 PM
   Odmor 15m
  • 4:00 PM 4:20 PM
   Video konferenca 20m
   Speaker: Dr Rok Pestotnik (Jozef Stefan Institute)
   notes
   Slides