Feb 10 – 11, 2021
Europe/Ljubljana timezone


SLO: Ta tečaj zajema napredno vzporedno programiranje z vmesnikom za posredovanje sporočil (MPI) in vzporedno programiranje OpenMP. Tečaj je sestavljen iz diskusij, izvedenih s predavanji in primerov v obliki praktičnih vaj. Zajete teme so neposredno uporabne za skoraj vsako vzporedno računalniško arhitekturo. Udeležencem svetujemo, da pred tečajem pridobijo osnovno znanje vzporednega programiranja.

ENG: This training course covers advanced parallel programming with the message-passing interface (MPI) and OpenMP parallel programming. The course consists of discussions, delivered through lectures and examples in the form of hands-on exercises. The topics covered are directly applicable to almost every parallel computer architecture. Participants are advised to obtain basic knowledge of parallel programming prior to the course.


Organizator/Organizer

SLO: Trening je dogodek EuroHPC. Organizira ga laboratorij LECAD na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.

ENG: This Training is an EuroHPC event. It is organized by LECAD laboratory at Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia.

Fakulteta za strojništvo Ostalo LogotipLeCAD     

Starts
Ends
Europe/Ljubljana