March 3, 2021
Institut Jožef Stefan
Europe/Ljubljana timezone

Fizika osnovnih delcev

Mar 3, 2021, 10:15 AM
45m
Institut Jožef Stefan

Institut Jožef Stefan

Jamova cesta 39, Ljubljana

Speaker

Bostjan Golob (Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani)

Presentation materials