March 3, 2021
Institut Jožef Stefan
Europe/Ljubljana timezone

Virtualni sprehod

Mar 3, 2021, 11:00 AM
30m
Institut Jožef Stefan

Institut Jožef Stefan

Jamova cesta 39, Ljubljana

Speakers

Andrej Lozar Luka Šantelj (Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani)

Presentation materials

There are no materials yet.