March 3, 2021
Institut Jožef Stefan
Europe/Ljubljana timezone

Eksperimentalne metode v fiziki osnovnih delcev

Mar 3, 2021, 9:15 AM
45m
Institut Jožef Stefan

Institut Jožef Stefan

Jamova cesta 39, Ljubljana

Speaker

Samo Korpar (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru)

Presentation materials