March 3, 2021
Institut Jožef Stefan
Europe/Ljubljana timezone

Delavnica - analiza podatkov

Mar 3, 2021, 1:30 PM
2h 15m
Institut Jožef Stefan

Institut Jožef Stefan

Jamova cesta 39, Ljubljana

Speakers

Andrej Lozar Anja Novosel Luka Senkovič Luka Šantelj Marko BračkoDr Rok Pestotnik (Institut Jožef Stefan)

Presentation materials