March 3, 2021
Institut Jožef Stefan
Europe/Ljubljana timezone

Uvod v analizo podatkov

Mar 3, 2021, 11:30 AM
45m
Institut Jožef Stefan

Institut Jožef Stefan

Jamova cesta 39, Ljubljana

Speaker

Marko Bracko (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru)

Presentation materials