SLO: Upravljanje izvorne kode (SCM) z Gitom nudi podporo za različice z razvejanjem in združevanjem v skupnem razvoju. Git kot porazdeljeni SCM je običajno povezan z osrednjim strežnikom Git, ki ponuja spletno funkcionalnost za pregled virov, povlečenje zahtev in integracijo z drugimi storitvami, kot sta stalna integracija (CI) in dokumentacija kode. Na tem seminarju si bomo ogledali razvojni proces Git ter priljubljene strežnike in integrirane storitve (CI, Read the docs). Kako upravljati z različicamin velikih datotek v okolju HPC, skupaj s kodo in dokumentacijo, bomo razpravljali s praktičnega vidika in izvora podatkov.

ENG: Source code management (SCM) with Git provides support for versioning with branching and merging in a collaborative work. Git as distributed SCM is usually connected to a central Git server that provides web functionality for source review, pull requests and integration with other services such as continuous integration (CI) and code documentation. In this seminar we will take a look into Git development process and popular servers and integrated services (CI, Read the docs). How to Git version large files in HPC environment along with code and documention will be discussed from practical and data provenance viewpoint.


Organizator / Organizer


Fakulteta za strojništvo Ostalo LogotipLeCAD


Starts
Ends
Europe/Ljubljana
Zoom meeting
https://zoom.us/j/96983502008?pwd=MUpXMTNQQjl4YjBhbzd1OEoxeGo5UT09 Meeting ID: 969 8350 2008 Passcode: 653603