May 13, 2021
Zoom meeting
Europe/Ljubljana timezone

SLO:

Matlab z orodjem za vzporedno računanje je priročno orodje za enostavno prilagajanje številnih računsko intenzivnih nalog, ki se vzporedno izvajajo na večjedrnih procesorjih, grafičnih procesorjih in računalniških grozdih. Pokazali bomo, kako uporabljati Matlab s tem orodjem za izvajanje vzporednih "for" zank, posebnih vrst matrik in ocen funkcij za doseganje vzporednega izvajanja brez programiranja MPI in CUDA.

ENG:

Matlab with Parallel Computing Toolbox is a handy tool for easy adaption of many computationally intensive tasks to run in parallel on multicore processors, GPUs, and computer clusters. We will demonstrate how use Matlab with this toolbox to implement parallel for-loops, special array types and function evaluations to achieve parallel execution without MPI and CUDA programming.


Organizator / Organizer


Fakulteta za strojništvo Ostalo LogotipLeCAD


Starts
Ends
Europe/Ljubljana
Zoom meeting