December 9, 2021
Virtualni dogodek
Europe/Ljubljana timezone

Visokozmogljivo računalništvo nikakor ni nov pojem. Novo je le to, da postaja njegova uporaba vse bolj vsakdanja, kar je razlog, da o njem slišimo vse pogosteje.

V splošnem je visokozmogljivo računalništvo zmožnost zelo hitre obdelave podatkov in izvajanja zapletenih izračunov. To omogoča prelomna znanstvena odkritja, daje spodbudo inovacijam in predstavlja temelj za znanstveni, industrijski in s tem tudi družbeni napredek. Z razvojem in širjenjem uporabe tehnologij, kot so umetna inteligenca (AI), obdelava velepodatkov, podatkovni prostori, 3-D snemanje in internet stvari (IoT) smo soočeni z eksponentno naraščajočo količino podatkov in zahtevnostjo njihove obdelave. Za vse številnejše namene je ključnega pomena celo zmožnost obdelave podatkov v realnem času, kar predstavlja še bistveno višjo raven zahtevnosti.

Znanstveno raziskovalnih dejavnosti si danes brez visoko zmogljivega računalništva skorajda ni več mogoče predstavljati. Ne le v poslovnem temveč tudi v industrijskem svetu imajo konkurenčno prednost tiste organizacije, ki razpolagajo s hitro in zanesljivo informacijsko infrastrukturo za obdelavo, shranjevanje in analizo velikih količin podatkov. Zaenkrat še ne povsem odgovorjeno vprašanje ostaja vloga visoko zmogljivega računalništva, še posebej v povezavi z umetno inteligenco, v naši državni in javni upravi. Prepričani smo, da ta ne le obstaja temveč je potencialno lahko tudi velika.

Namen dogodka je bil zaposlenim v državni in javni upravi čim bolj približati možnosti, ki jih prinaša visokozmogljivo računalništvo v povezavi z umetno inteligenco in spodbuditi razmislek o možnostih uporabe visokozmogljivega računalništva.

Program predstavitve:

 • Uvod: Pozdravni nagovor mag. Igor Škof, vodja projekta EUROCC na Ministrstvu za javno upravo (prosojnice)
 • Prvi del – Visokozmogljivo računalništvo
  • 9:00 – 9:45: g. Damjan Harisch, izr. prof. dr. Uroš Lotrič, " Superračunalništvo: predstavitev področja in možnosti rabe v javnem sektorju" (prosojnice),
  • 9:45 – 9:50: Vprašanja in odgovori,
 • Drugi del – Povezava visoko zmogljivega računalništva in umetne inteligence
  • 9:50 – 10:05: mag. Dimitrij Skaza, "Evropske podporne politike za visokozmogljivo računalništvo in umetno inteligenco" (prosojnice),
  • 10:05 – 10:10: Vprašanja in odgovori,
  • 10:10 – 10:25: mag. Samo Zorc, "HPC v Nacionalnem programu za umetno inteligenco - NpUI" (prosojnice),
  • 10:25 – 10:30: Vprašanja in odgovori,
 • Tretji del - Primer uporabe umetne inteligence
  • 10:30 – 11:10: prof. dr. Janez Demšar, "Demokratizacija umetne inteligence z orodjem Orange",
  • 11:10 – 11:15: Vprašanja in odgovori.

Dogodka v organizaciji Ministrstva za javno upravo in v sodelovanju s partnerjema projekta EUROCC (Arnes, Fakulteta za računalništvo v Ljubljani) se je udeležilo 57 slušateljev iz ministrstev in organov v sestavi, NIJZ, SURS in ZZZS.


Organizator