March 16, 2022
Institut Jožef Stefan
Europe/Ljubljana timezone

Uvod

Mar 16, 2022, 8:45 AM
15m
predavalnica Mednarodne Podiplomske Šole (Institut Jožef Stefan)

predavalnica Mednarodne Podiplomske Šole

Institut Jožef Stefan

Jamova cesta 39, Ljubljana

Speaker

Dr Rok Pestotnik (Jozef Stefan Institute)

Presentation materials