March 16, 2022
Institut Jožef Stefan
Europe/Ljubljana timezone

Eksperimentalne metode v fiziki osnovnih delcev

Mar 16, 2022, 9:45 AM
45m
predavalnica Mednarodne Podiplomske Šole (Institut Jožef Stefan)

predavalnica Mednarodne Podiplomske Šole

Institut Jožef Stefan

Jamova cesta 39, Ljubljana

Speaker

Samo Korpar (University of Maribor and IJS)

Presentation materials