March 16, 2022
Institut Jožef Stefan
Europe/Ljubljana timezone

Uvod v analizo podatkov

Mar 16, 2022, 11:00 AM
30m
predavalnica Mednarodne Podiplomske Šole (Institut Jožef Stefan)

predavalnica Mednarodne Podiplomske Šole

Institut Jožef Stefan

Jamova cesta 39, Ljubljana

Speaker

Marko Bracko (J. Stefan Institute, F9)

Presentation materials