March 16, 2022
Institut Jožef Stefan
Europe/Ljubljana timezone

Video konferenca - Munchen, Praga, Krakow, Tsukuba

Mar 16, 2022, 3:00 PM
1h
predavalnica Mednarodne Podiplomske Šole (Institut Jožef Stefan)

predavalnica Mednarodne Podiplomske Šole

Institut Jožef Stefan

Jamova cesta 39, Ljubljana

Speaker

Dr Rok Pestotnik (Jozef Stefan Institute)

Presentation materials