March 16, 2022
Institut Jožef Stefan
Europe/Ljubljana timezone

Virtualni sprehod po detektorju Belle II

Mar 16, 2022, 10:30 AM
30m
predavalnica Mednarodne Podiplomske Šole (Institut Jožef Stefan)

predavalnica Mednarodne Podiplomske Šole

Institut Jožef Stefan

Jamova cesta 39, Ljubljana

Speakers

Andrej Lozar Luka Šantelj (Jozef Stefan Institute)

Presentation materials

There are no materials yet.