March 16, 2022
Institut Jožef Stefan
Europe/Ljubljana timezone

Delavnica - analiza podatkov

Mar 16, 2022, 12:30 PM
2h 15m
predavalnica Mednarodne Podiplomske Šole (Institut Jožef Stefan)

predavalnica Mednarodne Podiplomske Šole

Institut Jožef Stefan

Jamova cesta 39, Ljubljana

Speakers

Andrej Lozar Anja Novosel Luka Senekovič Luka Šantelj Marko BračkoDr Rok Pestotnik (Jozef Stefan Institute)

Presentation materials