March 16, 2022
Institut Jožef Stefan
Europe/Ljubljana timezone

Survey

Vprašalnik o delavnici

Tole je vprašalnik, ki nam bo zelo koristil pri organizaciji naslednjih delavnic.
vsebina delavnice Belle II international Masterclass 2022

1 ne
5 ja

1 ne
5 ja

1 ne
5 ja

1 ne
5 ja