April 14, 2022
Zoom Meating
Europe/Ljubljana timezone

Description

Description

Content level

Nivo vsebine

 • Beginners: 2h (50%)
 • Intermediate: 1h (25%)
 • Advanced: 1h (25%)
 • začetni tečajniki: 2h (50%)
 • poznavalci: 1h (25%)
 • napredni tečajniki: 1h (25%)

 


 

Target audience/Ciljna publika

The target audience are postgraduate students and researchers of natural and technical sciences, engineers from industry who require skills for usage of python on a supercomputer.

Delavnica je namenjena študentom podiplomskega študija, raziskovalcem naravoslovnih in tehniških smeri in industijskim inženirjem.


Prerequisite knowledge/Predznanje

For the hands-on sessions, a basic knowledge of python would be beneficial.

Priporočljivo je predznanje pythona.


Skills to be gained/Pridobljena znanja

At the end of the course the student will be able to:

 • Use specific python libraries for machine learning,
 • Prepare a python program for submission on a HPC,
 • Execution of a program on HPC.

Na koncu delavnice bodo študenti zmožni:

 • uporabljati specifičen python libraries za strojno učenje,
 • pripraviti python program za oddajo na HPC-ju,
 • izvrševati programe na HPC-ju.