May 30 – 31, 2022
VK
Europe/Ljubljana timezone

Opis

Na izobraževanju se bomo seznanili z:

 • zzivi upravljanja velepodatkov v HPC okoljih.
 • Razumevanjem velepodatkov: tipi podatkov, strukturirani in nestrukturirani podatki, življenjski krog velepodatkov (načrtovanje in iskanje, zbiranje in ustvarjanje, obdelava in analiza, objava in deljenje, dolgoročno ravnanje, ponovna raba).
 • Delom s podatki (poimenovanje datotek, verzioniranje, datotečni formati, čiščenje in transformacija podatkov, dokumentiranje in citiranje podatkov, shranjevanje podatkov, arhiviranje, varovanje zaupnosti, zaščita intelektualne lastnine in lastništvo nad podatki, zaščita, šifriranje, pristnost in celovitost, urejanje, trajno ohranjanje, etika, GDPR, anonimizacija …).
 • Pisanje načrta upravljanja s podatki (zahteve financerjev, vsebina , orodja).
 • Upravljanjem z velepodatki.
  • Razlaga konceptov FAIR in zakaj so pomembni?
  • Kako narediti velepodatke najdljive, interoperabilne, dosegljive in ponovno uporabljive.
  • Kako narediti velepodatke FAIR za ljudi in stroje:
  • RDA FAIR data maturity model.
  • Trajni identifikatorji.
  • Metapodatki (metapodatkovni standardi in aplikacijski profili, agregatorji, navodila, domensko specifični metapodatki, pomenska meddomenska integracija).
  • Nadzorovani besednjaki, tezavri in slovarji.
  • Predstavitev in upravljanje z znanjem.
  • Povezani podatki.
  • Deljenje velepodatkov preko repozitorijev nacionalne infrastrukture odprtega dostopa infrastrukturo odprtega dostopa
   • Prijava z digitalno identiteto ali  z uporabniškim računom
   • Vstavljanje metapodatkov
   • Namestitev iRODS odjemalca za Linux in Windows
   • Osnove iRODS
   • Prenosa velikih datotek preko iRODS
   • Možnost oddaje zahtevkov za dostop do gradiv v zaprtem dostopu
   • Omogočanje dostopa do gradiv v zaprtem dostopu

Udeleženci

Delavnica je namenjena vsem, ki se ukvarjajo s pripravo, analizo in objavo podatkov.

Za udeležbo na delavnico ne potrebujete predhodnega znanja.