November 30, 2022
Europe/Ljubljana timezone

Registration

Superračunalništvo za podjetja: na poti k inovacijam

Contact info
eurocc@sling.si

Superračunalništvo omogoča podjetjem, ki delujejo v različnih industrijskih sektorjih, da (p)ostanejo inovativnejša, produktivnejša in ohranjajo konkurenčno prednost. S pomočjo vrhunskih tehnologij, kot so visoko zmogljivo računalništvo, umetna inteligenca, podatkovno učenje in analiza velepodatkov, lahko podjetja razvijajo produkte in storitve z višjo dodano vrednostjo.
Zato želimo vsa podjetja povabiti na dogodek Superračunalništvo za podjetja: na poti k inovacijam, ki bo potekal v hibridni obliki 30. 11. 2022 na podjetju Arctur v Novi Gorici in prek spleta. Zaradi prostorskih omejitev bomo lahko sprejeli omejeno število obiskovalcev.