April 18, 2024
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana
Europe/Ljubljana timezone

Opis: Raziskovalci se pogosto spopadajo z velikimi računskimi izzivi, na primer pri analizi velikih podatkov, fizikalnih simulacijah, računski kemiji, računski biologiji, napovedovanju vremena, simulacijah dinamike tekočin ipd. Za reševanje mnogih problemov je pogosto na voljo ustrezna programska oprema, ki pa jo je potrebno prilagoditi za izvajanjem na izbranem superračunalniku.

Na delavnici si bomo ogledali več načinov nalaganja programske opreme: v domačo mapo, preko okoljskih modulov in vsebnikov. Spoznali se bomo s konceptom virtualnih strojev in vsebnikov ter osvetlili razlike med zasnovo vsebnikov Docker in Apptainer. Naučili se bomo uporabiti že pripravljene vsebnike in na praktičnih primerih spoznali, kako zgraditi enostaven vsebnik Apptainer ter ga zagnati v superračunalniškem okolju. V nadaljevanju si bomo ogledali, kako v vsebnik vključiti podporo za grafične pospeševalnike in procesiranje na več vozliščih.

Delavnica bo praktično usmerjena, vaje bomo izvajali na modernem sistemu HPC.

Zahtevnost: Napredna

Jezik: Slovenski

Termin: 18. 04. 2024 od 13.00 - 17.00

Omejitev števila udeležencev: 15

Lokacija: 

 • Naslov: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana
 • Prostor: P21

 

Virtualna lokacija: ZOOM

Priporočeno predznanje: 

 • opravljena delavnica Osnove superračunalništva,
 • razumevanje zgradbe računalniške gruče,
 • delo preko odjemalca SSH (ukazna vrstica, prenašanje datotek),
 • osnovno poznavanje vmesne programske opreme Slurm,
 • osnovno znanje operacijskega sistema Linux in lupine Bash
 • osnovno poznavanje programskega jezika Python

 

Ciljna publika: raziskovalci, inženirji, študenti, vsi ki potrebujejo več računskih virov pri svojem delu

Na izobraževanju pridobljena znanja:

 • poznavanje vmesne programske opreme Slurm
 • razumevanje okoljskih modulov in vsebnikov
 • uporaba obstoječih vsebnikov Docker in Apptainer
 • gradnja lastnih vsebnikov Apptainer za izvajanje izbranih programov na superračunalniški gruči
 • raba različnih računskih virov v okoljskih modulih in vsebnikih (procesorska jedra, grafični pospeševalniki, vozlišča)

 

Organizator:

 

Predavatelji:

Ime:Davor Sluga
Opis:https://fri.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/osebje/davor-sluga 
E-mail:davor.sluga@fri.uni-lj.si
Ime:Ratko Pilipović
Opis:https://www.fri.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/osebje/ratko-pilipovic 
E-mail:ratko.pilipovic@fri.uni-lj.si 

Starts
Ends
Europe/Ljubljana
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana
P21