June 7, 2024
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana
Europe/Ljubljana timezone

Registration

Registration

Opened Apr 26, 2024
Closed Jun 7, 2024
Contact info
eurocc@sling.si
Registration is closed
The registration period has passed.