June 20, 2024
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana
Europe/Ljubljana timezone

Opis: Na delavnici se bomo seznanili z zgradbo računskih gruč in programsko opremo na njih ter zagnali svoje prve naloge. Naučili se bodo razlikovati med prijavnimi vozlišči, računskimi vozlišči, ter sistemi za shranjevanje podatkov. Spoznali bodo vlogo operacijskega sistema, vmesne programske opreme Slurm in uporabniških programov. Povezali se bomo na prijavna vozlišča, prenašali datoteke na in iz superračunalnika, zaganjali naloge, s katerimi bomo obdelovali video posnetke, in spremljali izvajanje nalog.

Zahtevnost: Osnovna

Jezik: Slovenski

Termin: 20. 06. 2024 od 9.00 - 15.00

Omejitev števila udeležencev: 30

Lokacija: 

  • Naslov: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana
  • Prostor: Predavalnica P03

 

Virtualna lokacija: ZOOM

Priporočeno predznanje: 

Ciljna publika: raziskovalci, inženirji, študenti, vsi ki potrebujejo več računskih virov pri svojem delu

Na izobraževanju pridobljena znanja:

  • Razumevanje delovanja in zgradbe superračunalnikov
  • Uporaba vmesne programske opreme SLURM
  • Osnovna uporaba programskih okolij in vsebnikov
  • Upravljanje z datotekami in poganjanje nalog
  • Osnovna obdelava videoposnetkov

 

Organizator:

 

Predavatelji:

Ime:Davor Sluga
Opis:https://fri.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/osebje/davor-sluga 
E-mail:davor.sluga@fri.uni-lj.si
Ime:Nejc Ilc
Opis:https://fri.uni-lj.si/en/about-faculty/employees/nejc-ilc
E-mail:nejc.ilc@fri.uni-lj.si
Ime:Ratko Pilipović
Opis:https://www.fri.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/osebje/ratko-pilipovic
E-mail:ratko.pilipovic@fri.uni-lj.si

 

Starts
Ends
Europe/Ljubljana
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana
Predavalnica P03