May 10 – 12, 2012
Europe/Ljubljana timezone
Vsi udeleženci naj za cenejše spanje postanjejo člani hosteling international: http://www.youth-hostel.si/vsebina.asp?id=31
Starts
Ends
Europe/Ljubljana