SLO: Uporaba odprtokodnih rešitev za simulacije v tekočinah in trdninah na HPC sistemu. Za simulacije v tekočinah bo prikazana uporabo OpenFOAM paketa, za simulacije v trdninah bo prikazana uporaba Fenics-Dolfin projekta.

ENG: Use of open source solutions for simulations in fluids and solids on the HPC system. For simulations in fluids the use of the OpenFOAM package is shown, for simulations in solids the use of the Fenics Dolfin project is shown.


Organizator/ Organizer

Fakulteta za strojništvo Ostalo LogotipLeCAD


Predavatelji


Posnetek seminarja


Starts
Ends
Europe/Ljubljana

 

 

Registration
Registration for this event is currently open.