July 6, 2023
Videokonferenčni sistem Zoom
Europe/Ljubljana timezone

Program


14:00 - 14:10
Predstavitev Superračunalništva
Kaj so superračunalniki / prednosti uporabe / predstavitev  arhitekture HPCFS
Predavatelj: Pavel Tomšič


14:10 - 14:40
Dostop in uporaba HPCFS
Postopek pridobitve uporabniškega računa, uporabne informacije, potrebna programska oprema za povezavo.
Povezava do HPCFS preko SSH (Putty) ali preko virtualnega namizja (NX client) / prenos podatkov na HPCFS.
Predavatelja: Grega Tomažin, Leon Kos


14:40 - 15:00
Programska oprema na HPCFS
Pregled nameščene programske opreme / osnovni zagon nekatere nameščene programske opreme (Ansys, Matlab, Mathematica, OpenFoam / predstavitev paralelnega računanja).
Predavatelj: Janez Povh


15:00 - 15:20
Uporaba programske opreme na HPC
Primer uporabe Matlab predavatelj: Janez Povh
Primer uporabe Ansys   predavatelj: Borut Černe


15:20 -15:30
Predstavitev projektov na HPCFS
Kratka predstavitev projektov, kjer se uporablja HPC na FS:
Eu MASTERS EUROCC 2
Excellerat 2 PLASMA PEPSC

OSTALI PROJEKTI NA FS: (kakšni projekti se odvijajo, kako je v pomoč HPC pri pridobivanju novih sodelovanj in projektov).
Predavatelj: Pavel Tomšič