July 6, 2023
Videokonferenčni sistem Zoom
Europe/Ljubljana timezone

Session

Dostop in uporaba HPCFS

Jul 6, 2023, 2:10 PM
Videokonferenčni sistem Zoom

Videokonferenčni sistem Zoom

https://us06web.zoom.us/j/83658828570?pwd=RkZNRTFzU0ZRNlBnc3lXN3JaMDEyUT09

Conveners

Dostop in uporaba HPCFS

  • Grega Tomažin
  • Leon Kos (UL FS)

Description

Postopek pridobitve uporabniškega računa, uporabne informacije,
potrebna programska oprema za povezavo. – Grega Tomažin (10
min)
Povezava do HPCFS preko SSH (Putty) ali preko virtualnega namizja
(NX client) / prenos podatkov na HPCFS. – Leon Kos (20 min)

Presentation materials

There are no materials yet.
Building timetable...