May 31, 2023
UL, Fakulteta za elektrotehniko
Europe/Ljubljana timezone

Interaktivna delavnica je namenjena splošni publiki, ki jo zanima uporaba zmogljivih računalnikov ali superračnalnikov, vendar pa nima programerskega predznanja. Skozi primere iz vsakdanjega življenja bomo ilustirali, kako ljudje že intuitivno, v vsakdanjem življenju uporabljajo koncepte, kot so paralelizacija, sočasnost, razgradnja nalog in podatkov, sinhronizacija in skalabilnost. Na ta način bodo udeleženci iz različnih področij lahko presodili, ali so njihovi računski in analitični problemi primerni za reševanje s pomočjo superračunalnika ali drugih vzporednih arhitektur. Opisali bomo vlogo paralelizacije pri učinkoviti rabi sodobnih računalnikov in superračunalnikov. Udeleženci bodo imeli priložnost, da ob pomoči organizatorjev delavnice rešujejo naloge iz vsakdanjega življenja in jih povežejo s prikazanimi koncepti.

Zahtevnost: Osnovna

Jezik: Slovenski

Priporočeno predhodno znanje: Ni zahtevano

Ciljna publika: Raziskovalci, študenti, dijaki, profesorji (univerzitetni in srednješolski)

 

Na izobraževanju pridobljena znanja:

Razumevanje osnov paralelizacije: Udeleženci bodo pridobili temeljno
razumevanje osnovnih konceptov paralelizacije, kot so sočasnost, razgradnja
nalog in podatkov, sinhronizacija in skalabilnost. To jim bo omogočilo boljše
razumevanje, kako se ti koncepti uporabljajo in optimizirajo v praksi.


Praktična uporaba konceptov paralelizacije: Udeleženci bodo pridobili
praktične veščine za delo s paralelnimi računalniškimi sistemi. To vključuje
sposobnost identificiranja možnosti za paralelizacijo, uporabo ustreznih orodij
in tehnik ter merjenje in analiziranje učinkovitosti paraleliziranih sistemov.


Uporaba primerov iz vsakdanjega življenja za razumevanje paralelizacije: S
pomočjo primerov iz vsakdanjega življenja bodo udeleženci bolje razumeli,
kako se koncepti paralelizacije uporabljajo v realnem svetu in kako lahko
izboljšajo učinkovitost računalniških sistemov.


Vzpostavitev osnove za nadaljnje učenje in raziskovanje: Udeleženci bodo
pridobili osnovo za nadaljnje učenje in raziskovanje paralelizacije. Sposobni
bodo razumeti in slediti naprednim konceptom in tehnikam, preučevati
najnovejše raziskave na tem področju in raziskati, kako lahko ta znanja
uporabijo v svojih osebnih in poklicnih projektih

 

Potek delavnice: Delavnica bo potekala v enem popoldnevu z možnostjo fizične udeležbe v eni od predavalnic ali virtualne udeležbe preko orodja Zoom. Poskrbeli bomo za kvaliteten zvok in sliko tudi za virtualne udeležence. Za bolj dinamično vzdušje bo poskrbela tudi uporaba table.

Lokacija:

1.) UL, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana

(Predavalnica P06)

2.) Videokonferenčni sistem Zoom ( https://uni-lj-si.zoom.us/j/92206759421 )

(Meeting ID: 922 0675 941, Passcode: 538667)

Organizator:

Univerza v Ljubljani
Fakulteta 
za elektrotehniko

Univerza v Ljubljani

Predavatelji:

izr. prof. dr. Janez Perš
Janez Perš je izredni profesor na Fakulteti za elektrotehiko Univerze v Ljubljani. Njegova področja raziskovanja so računalniški, strojni in robotski vid, vzporedni in porazdeljeni sistemi ter analiza človeškega gibanja. Je nosilec predmetov Vgradni sistemi, Računalniški vid, Slikovne tehnologije ter Komunikacije v avtomatiki.                                                         

E-naslov: janez.pers@fe.uni-lj.si

as. dr. Janez Križaj
Janez Križaj je raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegova področja raziskovanja so globoko učenje, računalniški vid, biometrija, razpoznavanje obrazov, razpoznavanje vzorcev in obdelava slik.
E-naslov: janez.krizaj@fe.uni-lj.si


Starts
Ends
Europe/Ljubljana
UL, Fakulteta za elektrotehniko
P06
Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
Registration
Registration for this event is currently open.