May 31, 2023
UL, Fakulteta za elektrotehniko
Europe/Ljubljana timezone

Program

16:30 - 16:40

Otvoritev delavnice, preizkus delovanja virtualnih povezav
 

16:40 - 17:10

Uvod v vzporednost opravil v računalnikih in izven njih: Motivirali bomo delavnico: zakaj je paralelizacija potrebna za optimalno uporabo modernih računalnikov in superračunalnikov? Kaj je v bistvu superračunalnik? Kako je z vzporednostjo pri osebnih računalnikih?
Predavatelja: izr. prof. dr. Janez Perš, as. dr. Janez Križaj
 

17:10 - 17:15 Odmor
 

17:15 - 18:15

Ilustracija konceptov vzporednosti na primerih realnega sveta: Ugotovili bomo, da se koncepti vzporednosti opravil na široko in intuitivno uporabljajo v vsakdanjem življenju.
Predavatelja: izr. prof. dr. Janez Perš, as. dr. Janez Križaj
 

18:15 - 18:45

Interaktivno reševanje nalog: vzporednost v realnem svetu: S pomočjo reševanja nalog pod vodstvom predavateljev bomo na (ne-računskih) primerih utrdili koncepte, ki smo jih spoznali v prvem delu delavnice.
Predavatelja: izr. prof. dr. Janez Perš, as. dr. Janez Križaj
 

18:45 - 18:50 Odmor
 

18:50 - 19:30

Interaktivno reševanje nalog: vzporednost v matematičnih problemih in algoritmih: S pomočjo reševanja nalog pod vodstvom predavateljev bomo na računskih in algoritmičnih primerih utrdili koncepte, ki smo jih spoznali v prvem delu delavnice.
Predavatelja: izr. prof. dr. Janez Perš, as. dr. Janez Križaj


19:30 - 20:00

Vprašanja publike in diskusija s predavateljema