May 31, 2023
UL, Fakulteta za elektrotehniko
Europe/Ljubljana timezone

Session

Ilustracija konceptov vzporednosti na primerih realnega sveta

May 31, 2023, 5:15 PM
P06 (UL, Fakulteta za elektrotehniko)

P06

UL, Fakulteta za elektrotehniko

Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

Presentation materials

There are no materials yet.
Building timetable...