January 25, 2024
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Europe/Ljubljana timezone

Program delavnice
- Praktični prikaz učenja globokega modela na HPC Vega
- Predstavitev javno dostopne infrastrukture HPC v Sloveniji in Evropi


Organizator:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

 


Predavatelji

 


Starts
Ends
Europe/Ljubljana
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Predavalnica P04
Večna pot 113, 1000 Ljubljana
Go to map