March 22, 2019
II. gimnazija Maribor
Europe/Ljubljana timezone
»International Masterclasses« iz fizike osnovnih delcev nudijo gimnazijcem enkratno priložnost, da se sami spoznajo s svetom kvarkov in leptonov, tako da izvedejo meritve na resničnih podatkih, zajetih v CERNu in v drugih raziskovalnih centrih po svetu, da se srečajo s pravimi raziskovalci in se povežejo s svojimi vrstniki – dijaki iz drugih držav in z njimi pregledajo rezultate in izmenjajo mnenja. Dijaki bodo na enodnevnem dogodku s predavanji in delavnico, kjer bodo uporabljali podatke iz poskusa Belle z Japonske ( http://belle2.jp ), spoznavali osnovne delce in sile, ki delujejo med njimi. Dopoldne bomo raziskovalci z Inštituta Jožef Stefan v Ljubljani, Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru predstavili fiziko osnovnih delcev in detektorje, ki jih uporabljamo pri naših raziskavah. Pred kosilom si bomo med virtualnim sprehodom ogledali notranjost detektorja Belle II. Med skupnim kosilom bo obilo priložnosti za pogovor z raziskovalci. Na popoldanski delavnici pa se bodo dijaki sami lotili analize podatkov, ki so bili zajeti s poskusom Belle na trkalniku KEKB, v inštitutu KEK v Cukubi na Japonskem. Po končanem delu se bomo povezali z drugimi šolami in kontrolno sobo eksperimenta Belle II na Japonskem v video konferenco. Na konferenci bodo dijaki predstavili svoje rezultate in se pogovorili o delu na poskusu Belle II.

Nekaj utrinkov z dogodka:
https://www.druga.si/utrinki/2018/delavnica-fizika-osnovnih-delcev/1683/
Starts
Ends
Europe/Ljubljana
II. gimnazija Maribor
Trg Miloša Zidanška 1